کلمه کلیدی: دستگیری 46 عضو باند مدلینگ
  • دستگیری 46 عضو باند مدلینگ

    46 نفر از اعضای باندی که در زمینه مدلینگ فعال بوده و نسبت به انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی اقدام می‌کردند، در هرمزگان بازداشت شدند.