کلمه کلیدی: دستگیری ۶ نفر از عوامل مرتبط با حادثه تروریستی تهران در کردستان