کلمه کلیدی: دستگیری ۳ عضو یک گروهک تروریستی در سنندج