کلمه کلیدی: دستگیری سارقان کیف قاپ با بیش از ۳۰ فقره سرقت