کلمه کلیدی: دستگیری سارقان منازل قم و تبریز / اعتراف متهمان به ۶۱ سرقت