کلمه کلیدی: دستگیری سارق هنگام فرار + توصیه های پلیس