کلمه کلیدی: دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ابلاغ شد