کلمه کلیدی: دریاچه ارومیه، مصداق مشهود بی‌تدبیری
  • گفتگوی جام جم آنلاین با دکتر مؤید حسینی صدر

    دریاچه ارومیه، قربانی بی‌تدبیری

    استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با انتقاد از مدیریت نامناسب منابع آبی کشور گفت: نجات دریاچه ارومیه در گرو حذف چاه‌های غیرمجاز، تغییر الگوی کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مناطق مرزی است.