کلمه کلیدی: درگیری مسلحانه سارقان با پلیس در سلمانشهر