کلمه کلیدی: درگیری مسلحانه خانوادگی در مشهد/ دو مامور پلیس شهید شدند