کلمه کلیدی: درمان سرطان سینه با داروی دیابت
    • دانش

    محققان چینی پی بردند

    درمان سرطان سینه با داروی دیابت

    محققان چینی دریافته اند داروی مورداستفاده برای درمان دیابت می تواند برای نوعی از سرطان سینه هم تاثیرگذار باشد.