کلمه کلیدی: درختان چنار
  • سرطان شاخدار!

    در طول خیابان 18 کیلومتری ولیعصر تهران، در بلندترین خیابان خاورمیانه، چند روزی است کارگران حسابی مشغول کارند.

  • اختصاصی جام جم آنلاین

    قتل سبز در خیابان ولیعصر / پشت پرده جنایت در نیمه شب پایتخت

    سال‌های اخیر را با اخبار نگران‌کننده‌ای از نابودی محیط زیست بدست انسان‌ها سپری می‌کنیم، فرقی هم نمی کند جنگل های دورافتاده باشد، دریاچه ای دوردست و یا وسط همین پایتخت، داستان، داستانی تکراری است نابودی بخشی از درختان خیابان حضرت ولی‌عصر (عج) تهران که بلندترین خیابان مشجر تهران و منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود اما ما در این گزارش بخش ناگفته ای و نادیده ای از این داستان را برایتان روایت خواهیم کرد.