کلمه کلیدی: در یک محفل طنز با مدیریت «ملانصرالدینِ گل آقا» بررسی شد
  • در یک محفل طنز با مدیریت «ملانصرالدینِ گل آقا» بررسی شد

    خانم ها در طنز استعداد دارند یا ندارند؟

    تازه‌ترین گردهمایی طنزپردازان با عنوان «محفل طنز» برگزار شد، محفلی با مدیریت ابوالفضل زرویی نصرآباد طنزپرداز پیشکسوت که بسیاری او را با نام مستعار ملانصرالدین ِ مجله گل آقا می شناسند. او در این محفل بر ضرورت توجه بیشتر به خانم های طنزپرداز تاکید کرد.