کلمه کلیدی: در نخستین حادثه که در باغملک و محور قلعه تل -بارانگرد بین سواری پراید و اتوبوس رخ داد پنج نفر جان باختند.