کلمه کلیدی: در ساماندهی بازار ارز تعلل کردیم
  • در ساماندهی بازار ارز تعلل کردیم

    مدتی است بازار ارز نوسانات عجیبی را تجربه می‌کند. از اواخر سال گذشته که بحران ارزی در کشور به وجود آمد دولت با استفاده از سیاست‌های انقباضی قصد داشت بازار را کنترل کند اما از ابتدای امسال دولت ارز را تک‌نرخی اعلام کرد که این کار هم در شرایط بحرانی نتوانست پاسخگو باشد البته این هشدار قبلا از سوی کارشناسان اعلام شده بود اما دولت در این زمینه اقدامی نکرد.