کلمه کلیدی: در بازرسی از محل فعالیت این متهم، هفت هزار و ۳۰۰ عدد سیم کارت، ۱۳۰ جلد شناسنامه و مدارک هویتی، شش دستگاه لپ تاپ و پنج دستگاه کیس رایانه کش