کلمه کلیدی: دختری که ۱۱ بار زبان مار کبرا را بوسید!
  • دختری که ۱۱ بار زبان مار کبرا را بوسید! +عکس

    یازده بار بر زبان شاه مار کبرا بوسه زد و به «ملکه مار ایران» ملقب شد؛ هر چند پیش از این هم پدرش لقب «سلطان مار ایران» را یدک می‌کشید البته ماجرا برمی‌گردد به پانزده سال پیش، زمانی که فائزه تنها هفت ‌سال داشت.