کلمه کلیدی: دختران انقلاب
  • جانشین فرمانده ناجا:

    کشف حجاب در حریم عمومی جرم است

    جانشین فرمانده ناجا از برخورد قانونی پلیس با هنجارشکنان و کشف حجاب در حریم عمومی تاکید کرد و گفت: کشف حجاب در حریم عمومی جرم است و پلیس با آن برخورد می‌کند.