کلمه کلیدی: داعش یک مصری را به اتهام جاسوسی اعدام کرد