کلمه کلیدی: خوراکی های رکورددار گرانی و ارزانی در بازار
  • مرکز آمار ایران اعلام کرد

    خوراکی های رکورددار گرانی و ارزانی در بازار

    مرکز آمار ایران اعلام کرد: در اردیبهشت امسال بیشترین افزایش قیمت در میان اقلام خوراکی مناطق شهری به قند با 25.6 درصد، شکر با ٢٥.٠ درصد و «برنج ایرانی درجه یک» با ١٨.٥ درصد تعلق داشته و پیاز با ٣٣.٤ درصد، خیار با ١٨.١ درصد و مرغ ماشینی با ١٧.٨ درصد از بیشترین کاهش قیمت ماهانه برخوردار بوده است.