کلمه کلیدی: خودکشی نافرجام دختر و پسر نوجوان در مسافرخانه پس از رابطه نامشروع