کلمه کلیدی: خودرویی که با نور صحبت می کند!
  • خودرویی که با نور صحبت می کند!

    شرکت فولکس واگن از تولید نمونه اولیه یک خودروی برقی به نام آی دی ۳ خبر داده که با استفاده از علائم نوری با سرنشینان ارتباط برقرار می کند.