کلمه کلیدی: خودروی برقی شاسی بلند با برد ۶۰۰ کیلومتر