کلمه کلیدی: خلبان؛ تنها مفقود سانحه هواپیمای ترکیه‌ای