کلمه کلیدی: خطای خلبان و نقص آموزش‌ از عوامل بروز پرواز تهران - یاسوج