کلمه کلیدی: خصوصی سازی راهی برای تعدیل مشکلات اقتصادی
  • خصوصی سازی راهی برای تعدیل مشکلات اقتصادی

    خصوصی‌سازی در کشورها خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه، باعث می‌شود، سهام لازم برای حیات و کارکرد بازارهای سرمایه، به این بازارها سرازیر و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازارها توسعه یابد و از سرمایه‌گذاری مردم در زمینه‌های غیر تولیدی از قبیل خرید ارز و طلا و غیره، جلوگیری شود.