کلمه کلیدی: خسارت ۶۵ میلیاردی سیل به شبکه‎های برق پلدختر