کلمه کلیدی: خروج چوب از آذربایجان شرقی ممنوع شد
  • خروج چوب از آذربایجان شرقی ممنوع شد

    در پی قطع درختان ارسباران، رییس شورای عالی جنگل با اشاره به اینکه قطع این درختان جرم است، گفت: برای جلوگیری از این اقدام و برخورد با متخلفان، در حال حاضر صدور مجوز خروج چوب از استان آذربایجان شرقی ممنوع شده است.