کلمه کلیدی: خبرنگاران امنیت شغلی ندارند
  • رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آستانه روز خبرنگار؛

    خبرنگاران امنیت شغلی ندارند

    هفده مرداد که به نام روز خبرنگار نامگذاری شده است هر سال در مناطق مختلف ایران اسلامی روزیست برای پاسداشت مقام خبرنگار .