کلمه کلیدی: خبرنگار «پرس‌تی‌وی» در آمریکا بازداشت شد
  • خبرنگار «پرس‌تی‌وی» در آمریکا بازداشت شد

    شبکه «پرس‌تی‌وی» گزارش داد، «مرضیه هاشمی» مجری مسلمان آمریکایی این شبکه که برای دیدار با خانواده خود به این کشور رفته بود، در فرودگاه «سنت‌لوئیز» بازداشت و به زندانی در پایتخت این کشور منتقل شده است.