کلمه کلیدی: خانواده‌ مراقب گدایی محبت دختران در خیابان ها باشند/ عفاف قهری جواب نمی دهد
  • جام جم آنلاین بررسی می کند؛

    عفاف قهری جواب نمی دهد

    کارشناس و پژوهشگر مسایل دینی دانشگاه علامه طباطبایی با نگاهی تاریخی و تمدنی به موضوع زنان و دختران ایران زمین، عفاف و حجاب را رکن اصلی سرشت و ماهیت وجودی آنها دانست و با رویکردی جامعه شناسانه فقدان آموزشی و رفتار تربیتی در کشور را یکی از اهرم های آسیب رسان به دختران بشمار آورد.