کلمه کلیدی: خاطرات و خطرات یک آتش نشان
  • نگاهی به فرهنگ خاطره نویسی آتش نشانان در بازار کتاب دنیا

    خاطرات و خطرات یک آتش نشان

    یکی از خطیرترین شغل های دنیا یعنی آتش نشانی پر از لحظات خطرناک ، تلخ و حتی شیرین است.