کلمه کلیدی: حیات وحش 2016
 • اختصاصی جام جم آنلاین / گزارش تصویری

  بهترین های حیات وحش 2016 نشنال جئوگرافیک + عکس

  عکاسان حرفه ای حیات وحش به خوبی می دانند که ثبت یک عکس بدون نقص از یک جانور نیاز به مهارت دارد اما در عین حال مستلزم شانس عکاس نیز است. اغلب سوژه ها با عکاس همکاری نکرده و اگر هم سوژه ندانسته همکاری کند عوامل دیگری مانند نور، شرایط آب و هوایی و اوضاع صحنه نیز باید مساعد باشند که معمولا برای ثبت تنها یک عکس فرآیندی نسبتا طولانی است.

 • اختصاصی جام جم آنلاین / گزارش تصویری

  عکس های منتخب حیات وحش 2016 نشنال جئوگرافیک (5)

  نشریه معتبر نشنال جئوگرافیک ( National Geographic) مانند هرسال در بخش های مختلف از جمله حیات وحش از میان عکس هایی که برایش ارسال می شوند طی چند مرحله بهترین ها را انتخاب کرده و در نهایت برندگان نهایی را معرفی می کند. همانطور که وعده داده بودیم در هر فرصت مناسبی از میان مجموعه های عکس های برگزیده 2016 نشنال جئوگرافیک تعدادی را انتخاب کرده و در قالب گزارش های تصویری ارائه خواهیم کرد.پنجمین گزارش تصویری حیات وحش 2016 .

 • اختصاصی جام جم آنلاین / گزارش تصویری

  عکس های برگزیده حیات وحش 2016 نشنال جئوگرافیک (4)

  نشریه معتبر نشنال جئوگرافیک ( National Geographic) مانند هرسال در بخش های مختلف از جمله حیات وحش از میان عکس هایی که برایش ارسال می شوند طی چند مرحله بهترین ها را انتخاب کرده و در نهایت برندگان نهایی را معرفی می کند. همانطور که وعده داده بودیم در هر فرصت مناسبی از میان مجموعه های عکس های برگزیده 2016 نشنال جئوگرافیک تعدادی را انتخاب کرده و در قالب گزارش های تصویری ارائه خواهیم کرد.چهارمین گزارش تصویری حیات وحش 2016 .

  • خبر

  اختصاصی جام جم آنلاین/ گزارش تصویری

  عکس های منتخب حیات وحش 2016 نشنال جئوگرافیک

  نشریه معتبر نشنال جئوگرافیک ( National Geographic) مانند هرسال در بخش های مختلف از جمله حیات وحش از میان عکس هایی که برایش ارسال می شوند طی چند مرحله بهترین ها را انتخاب کرده و در نهایت برندگان نهایی را معرفی می کند. همانطور که وعده داده بودیم در هر فرصت مناسبی از میان مجموعه های عکس های برگزیده 2016 نشنال جئوگرافیک تعدادی را انتخاب کرده و در قالب گزارش های تصویری ارائه خواهیم کرد.

  • خبر

  اختصاصی جام جم آنلاین / گزارش تصویری

  عکس های برگزیده حیات وحش 2016 نشنال جئوگرافیک

  نشریه معتبر نشنال جئوگرافیک ( National Geographic) مانند هرسال در بخش های مختلف از جمله حیات وحش از میان عکس هایی که برایش ارسال می شوند طی چند مرحله بهترین ها را انتخاب کرده و در نهایت برندگان نهایی را معرفی می کند. همانطور که وعده داده بودیم در هر فرصت مناسبی از میان مجموعه های عکس های برگزیده 2016 نشنال جئوگرافیک تعدادی را انتخاب کرده و در قالب گزارش های تصویری ارائه خواهیم کرد.

  • خبر

  اختصاصی جام جم آنلاین / گزارش تصویری

  عکس های منتخب حیات وحش 2016 نشنال جئوگرافیک

  نشریه معتبر نشنال جئوگرافیک ( National Geographic) مانند هرسال در بخش های مختلف از جمله حیات وحش از میان عکس هایی که برایش ارسال می شوند طی چند مرحله بهترین ها را انتخاب کرده و در نهایت برندگان نهایی را معرفی می کند.