کلمه کلیدی: حکم اعدام بابک زنجانی در مسیر اجرا
  • پرونده به دادگاه انقلاب بازگشت

    حکم اعدام بابک زنجانی در مسیر اجرا

    پرونده بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که پیشتر حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تأیید شده، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشته است تا روند اجرای حکم را طی کند.