کلمه کلیدی: حکایت ناتمام تیراندازی‌ها در اهواز/ تیر سرگردان راننده کامیون را به کما برد