کلمه کلیدی: حکایت بدمهری یک مهریه
  • مرد نابینا به کمک خیرین آزاد شد

    حکایت بدمهری یک مهریه

    جوان ناشنوا و نابینایی که به خاطر عجز از پرداخت مهریه همسرش راهی زندان شده بود، با کمک ستاد دیه و خیرین و نیکوکاران از زندان آزاد شد.