کلمه کلیدی: حوادث غیر ترافیکی
 • رییس سازمان اورژانس خبر داد؛

  ۱۱۹۷ مصدوم در تصادفات هفته گذشته

  رییس سازمان اورژانس کشور گفت: هفته گذشته در مجموع ۳۸۷ حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) ثبت شد که در این حوادث ۱۱۹۷ نفر مصدوم شدند.

 • رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

  ۱۲۲۶ مصدوم در حوادث هفته گذشته

  رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: طی هفته گذشته در مجموع 353 حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران ثبت شد.

 • ثبت ۴۴۷ حادثه در هفته گذشته

  سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: طی هفته گذشته (از ۱ الی ۸ دی ماه) در مجموع 447 حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) ثبت شد که در پی این حوادث ۱۲۸۵ نفر مصدوم شدند.