کلمه کلیدی: حمله یک میمون به آرایشگاه زنانه در بابل