کلمه کلیدی: حمله هواپیماهای روسیه به داعش از هزار کیلومتری