کلمه کلیدی: حمایت از تولیدات ایرانی
  • از سوی معاون مالی و سرمایه انسانی رسانه ملی

    مدیر شبکه ایران کالا منصوب شد

    مهندس احمد شهریاری معاون مالی و سرمایه انسانی رسانه ملی در حکمی دکتر اردشیر زابلی زاده را به سمت مدیر شبکه ایران کالا منصوب کرد.