کلمه کلیدی: حمایت از تولید داخل
  • گفت‌وگوی جام‌جم با مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت

    ابزار تعرفه برای حمایت از تولید داخل

    با توجه به گسترش روابط تجاری میان کشورها، تنظیم مقررات و قوانین متناسب، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای تسهیل فعالیت‌ بازرگانی است.

  • گفت‌وگوی جام‌جم با رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

    نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حمایت از تولید داخل

    توسعه شهرهای صنعتی و افزایش مهاجرت به این مناطق باعث شد، کم‌کم سبک زندگی جدیدی در میان ساکنان این مناطق ایجاد شود که حتی عادات خریدشان را نیز تغییر داد، تغییری که برای پاسخ دادن به نیازهای آن فروشگاه‌های زنجیره‌ای و در برخی موارد فروشگاه‌های 24 ساعته شکل گرفت.