کلمه کلیدی: حماس: توطئه آمریکا علیه نفت ایران شکست خواهد خورد