کلمه کلیدی: حل مشکلات اقتصادی جواب یک خطی ندارد
    • مجلس

    رئیس مجلس شورای اسلامی:

    حل مشکلات اقتصادی جواب یک خطی ندارد

    رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده شاهین شهر در خصوص مشکلات اقتصادی مردم گفت: جلساتی که با دولت برای حل مشکلات اقتصادی برگزار شده بود مجددا پیگیری می‌شود.