کلمه کلیدی: حقایقی تکان دهنده از اعترافات مخوف‌ترین قاتل سریالی پاکستان