کلمه کلیدی: حضور ۲۵ میلیون نفر در مراسم تشییع «حاج قاسم»