کلمه کلیدی: حضور بدون تشریفات امام جمعه جوان تهران در فرودگاه مهرآباد +عکس