کلمه کلیدی: حسام آبنوس
  • نامه‌هایی که از کارکرد نامه‌ بودن خود فراتر رفتند

    تصدقت گردم...

    بعد از اختراع خط انسان‌ها برای برقراری ارتباط از نامه استفاده کردند و حتی از این نیز فراتر رفتند و از این ابزار ارتباطی در پیشبرد امور سیاسی و اجتماعی خود نیز بهره گرفتند؛ به همین خاطر نامه‌ها اهمیت بسیاری در تاریخ تکامل روابط انسانی دارند.

  • پیام رسان های داخلی و فرصت اثبات

    فرصتی برای رسیدن به موشک سفید

    سید میثم سیدصالحی مدیر پیام‌رسان «سروش» در خبرها اعلام کرده بود «تعداد کاربران این شبکه پیام‌رسان به 10 میلیون نفر رسیده است» و این در حالی است که تعداد مخاطبان این پیام‌رسان نوپا تا پیش از این شش میلیون نفر بوده و طی ماه‌های ابتدایی سال97 به این رقم رسیده است این نشان‌دهنده اقبال عمومی و افزایش اعتماد مخاطبان ایرانی به پیام‌رسان داخلی است.