کلمه کلیدی: حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج
  • یارانه نقدی ۵ گروه، حذف شد

    حذف یارانه ۵ گروه درآمدی در حالی در سکوت کامل خبری کلید خورده است که مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها در این باره پاسخگو نیستند.