کلمه کلیدی: حادثه خونین در محورسلماس به ارومیه /۸ نفر کشته و زخمی