کلمه کلیدی: حادثه تروریستی زاهدان
    • مجلس

    رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرد:

    نقش عربستان و امارات در عملیات تروریستی علیه ایران

    رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که کدام کشورها در زمینه علمیات تروریستی علیه کشورمان فعالیت کرده اند، نام کشورهای «عربستان و امارات» را در پاسخ ذکر کرد.